Návrh Firemního muzea – Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH

Cíl, zaměření a způsob provozu Firemního muzea - Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH.

Cíl projektu

Vybudovat zábavný a výchovný prostor zaměřený na rodiny s dětmi, všechny zájemce o psací potřeby i odbornou veřejnost (grafiky, architekty, malíře a pod.), kde by se seznámili s historickým vývojem, technickými zajímavostmi psacích potřeb. Konkurenční výhoda firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH by se prezentovala zábavnou formou a zároveň díky zákaznické zážitkové turistice by se návštěvníci poučili o správném a tudíž jediném efektivním způsobu používání psacích potřeb. Interaktivně využitý prostor umožní firmě KOH-I-NOOR HARDTMUTH komunikovat se svými zákazníky a vysvětlit jim nezbytné úkony, spojené se správným užíváním jejich výrobku (oproti konkurenci), které jsou jinou formou nesdělitelné nebo málo efektivní.

Díky tomu se návštěvník stane poučeným, vyžadujícím již jen kvalitní výrobek pro konkrétní službu. Zvýší se jeho loajalita k výrobkům firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH nebo přejde k těmto výrobkům od konkurence (ve výrobcích, kde má firma KOH-I-NOOR HARDTMUTH konkurenční výhodu).

Návrh řešení

Firemní muzeum - Návštěvnické centrum firmy KOH - I - NOOR HARDTMUTH (dále jen „NC“) bude umístěno do stávajících prostorů bývalého obchodu s počítačovou technikou. Sádrokartonové příčky se odstraní a vytvoří se jednotný prostor pro interaktivní expozici. Zděné příčky zůstanou zachovány.

V původním prostoru obchodu (viz část C. Návrh uspořádání Firemního muzea - Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH – půdorys) se odstraní část zadní stěny pro okno a pracovník obchodu bude zároveň pracovat i jako obsluha pro prostor interaktivní expozice. V případě zájmu návštěvníků jim bude poskytovat dodatečné informace, prodávat žetony do didaktických skříněk, vydávat pracovní listy nebo rodinné průvodce a další didaktické pomůcky, potřebné k jednotlivým zastavením. V obchodu bude umístěn pult a pracovní stůl pro vedení záznamů o prodeji, návštěvnosti apod. Na stěně přiléhající k interaktivní expozici (dále i „IE“) budou prosklené vitríny pro zboží obchodu, kde si budou návštěvníci nakupovat vybrané výrobky firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH.

Přilehlý sklad (viz část C. Návrh uspořádání Firemního muzea - Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH – půdorys) bude sloužit jak pro obchod, tak pro interaktivní expozici. Ve skladu bude jedna uzamykatelná skříň pro vybrané výrobky pro prodej v obchodě a regál s policemi pro umístění pomůcek do IE. Ve stěně přiléhající k IE bude vybourán prostor pro dveře, aby mohl pracovník obchodu v případě potřeby rychle vstoupit do prostoru IE (např. při závadě didaktické skříňky, pro doplnění materiálu, z důvodu speciální pomoci návštěvníkům, pro zabránění ničení zařízení apod.). Dveře budou zajištěny tak, aby se nemohl nikdo v případě nepřítomnosti či zaneprázdněnosti průvodce/prodejce dostat do skladu nebo prostoru obchodu.

Sociální zařízení bude po drobné opravě sloužit veřejnosti, prostor kuchyňky bude využíván pouze zaměstnanci NC.

Prostor u vstupu do NC může být v případě zájmu rozšířen o lavice, židle a stůl. V prostoru mohou být instalovány automaty na kávu a nealkoholické občerstvení.

V tom případě by se prostor kuchyňky mohl využít jako sklad potravin pro tyto automaty a drobný prodej.

Stávající chodbou se návštěvníci dostanou do velkého prostoru interaktivní expozice (viz část C. Návrh uspořádání Firemního muzea - Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH – půdorys), která vznikne odstraněním stávajících sádrokartonových příček.

Filosofie náplně interaktivní expozice Návštěvnického centra
Interaktivní expozice není koncipována jako statické muzeum, ale jako multimediální interaktivní prostor, kde délku a intenzitu prohlídky si nastavuje každý návštěvník sám. Toto umožňují třístupňová interaktivní zastavení, kde se turisté zabaví a zábavnou formou poučí. První a třetí úroveň exponátu jsou pasivní (pro všechny návštěvníky v ceně základního vstupného). V první části se návštěvník formou posteru či přehledu na dotykové obrazovce informačního panelu seznámí se zajímavými informacemi, s tajemstvím, které konkrétní tématiku zahalují nebo naznačují. Slouží k uvedení turistů do problematiky a k jejich motivaci ověřit si platnost vlastními smysly.

V případě, že téma návštěvníka zaujme, zakoupí si v obchodu žeton (zdarma obdrží pracovní list či rodinného průvodce ke konkrétnímu zastavení) a vhozením žetonu do mincovníku si didaktickou pomůcku na dané téma spustí a otevře.

D. Alternativní návrhy didaktických skříněk pro jednotlivá zastavení v interaktivní expozici.

D. 1. Standardní typ

D. 2. Typ „tužka“

D. 3. Typ „tužka a ořezávátko“

Návštěvník tak vstupuje do děje a zažívá "slastný pocit objevitele Heuréka! Ono to funguje!“ Výše uvedený pracovní list nebo rodinný průvodce ho celým experimentem provede, vysvětlí mu úkoly, které má provést a nabídne mu návod jak toho dosáhnout. Návštěvník si bude moci do pracovního listu zaznamenat své odpovědi na otázky, dosažené hodnoty či zjištěná čísla vyšlá z experimentu. Tento vyplněný pracovní list si návštěvník bude moci jako připomínku svého experimentování odnést domů jako suvenýr charakterizující konkrétní téma zvolené expozice.

Ve třetí úrovni (opět v rámci základního vstupného) se bude moci čerstvý „lovec zážitků“ na vysunovacích deskách – informačních posterech pod didaktickou skříňkou (viz část D. Alternativní návrhy didaktických skříněk pro jednotlivá zastavení v interaktivní expozici) formou textu, grafů, vzorců, nákresů a obrázků vědecko- populární formou seznámit s fakty a čísly. Jak to, co si vlastnoručně ověřil, ve skutečnosti funguje a jak se současné znalosti firmy využívají k uspokojování stále náročnějších potřeb zákazníků.

Didaktické skříňky jsou navrženy ve variantách s tím, že funkční prvky jsou všude totožné (otevírání, výsuvné desky na populárně-vědecké postery pod skříňkou). Podle celkového vyznění IE, pokud by měla příjemně působit na děti uvádíme i variantu se symbolikama tužky, případně i ořezávátka, tak jak se objevují i v určitých stavebních prvcích zařízení firmy např. oplocení areálu firmy. Zároveň je uvedena varianta skříňky standard v „klasické“ podobě.

Z hlediska efektivity provozu, celkového přehledu IE a bezpečnosti návštěvníků je navrženo umístit 10 interaktivních zastavení po obvodu místnosti (viz část C. Návrh uspořádání Firemního muzea - Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH – půdorys, uvedené pod číslem 6) tak, aby na ně průvodce/prodejce ze svého místa v prodejně viděl.

Prosklené vitríny, které dokumentují historii firmy, jejích zakladatelů a pod. jsou umístěny v tzv. slepých místech za sloupem a za rohem (viz část C. Návrh uspořádání Firemního muzea - Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH – půdorys, uvedené pod číslem 5), kam průvodce/prodejce vidět ze svého místa nemůže. Díky statičnosti presentace exponátů za sklem vitrín to však z hlediska bezpečnosti není problém.

Nosný sloup v zadní části interaktivní expozice je využit pro umístění dotykových monitorů (viz část C. Návrh uspořádání Firemního muzea - Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH – půdorys, uvedené pod číslem 15), kde budou uvedeny stejné informace jako na posterech i výsuvných deskách pod didaktickými skříňkami. Informace mohou být doplněné videozáznamy, které budou dané téma ještě více přibližovat. Zároveň zde mohou být presentovány aktuality firmy stejně jako na firemních webových stránkách. Tyto monitory může využít návštěvník v situaci, kdy jeho zastavení bude obsazené nebo mu nebude interaktivní forma "zkoušení si experimentu na vlastní kůži" vyhovovat.

Protože návštěva NC je koncipována pro rodiny s dětmi, je vhodné umožnit menším dětem, které by se po čase nudily, aby si mohly s využitím výrobků fimy malovat. K tomu má sloužit dětský koutek (viz část C. Návrh uspořádání Firemního muzea - Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH – půdorys, uvedené pod číslem 13) se stolkem a židličkami.

Vzhledem k tomu, že malování je vcelku "poklidná činnost" navrhujeme umístit dětský koutek do centra místnosti. Rodiče tak budou mít své potomky stále pod kontrolou a budou se moci lépe soustředit na náplň jednotlivých zastavení.

Pro celkové vyznění navrhujeme oživit prostor nějakým výrazným interiérovým prvkem, který by zároveň naplnil určitou filosofii nebo firemní "corporate identity". Ač nám zatím nejsou tyto aspekty známy, jednou z možností by mohla být presentace širokého sortimentu vyráběných psacích potřeb, ať už z hlediska barevných odstínů barevných tužek nebo z hlediska škály tvrdosti tužek klasických. Tuto symboliku by mohl například ztělesňovat "obří ježek


(viz část C. Návrh uspořádání Firemního muzea - Návštěvnického centra firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH – půdorys, uvedené pod číslem 11) umístěný v prostoru dětského koutku, který by měl místo bodlin tužky všech značek firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Každá bodlina, pokud to sortiment umožňuje, by byla jedinečná - vždy jeden typ tužky. Toto sdělení by mohl v úvodním proslovu použít i průvodce při seznamování návštěvníků se základními pravidly interaktivní expozice.

Náplň interaktivní expozice

Následuje popis jednotlivých zastavení.

 1. Historie záznamu obecně
  Tajemství
  Obrázky o vývoji zaznamenávací techniky od pravěku až po vynález tužky. Bude nastaveno tak, aby návštěvníci byli motivováni si některé historické techniky vyzkoušet a přitom si uvědomili problém, který daný nástroj v sobě nesl a proč bylo lidstvo donuceno vyvinout další záznamovou techniku. Příklad: skálu není možné přemístit nebo odnést, záznamy do hlíny se snadno poničí, pokud se hlína vypálí, již nelze záznam přepisovat apod.

  Didaktická pomůcka
  Návštěvník si zvolí jednu historickou záznamovou techniku, od obsluhy obdrží "psací" nástroj a podkladový materiál a podle návodu si vybranou techniku vyzkouší. U destruktivních zkoušek si návštěvník výsledek odnese domů, obnovitelné pomůcky nechá na místě.

  Populárně vědecký poster
  Historická fakta o stáří a původu jednotlivých záznamových technik, jejich výhodách a nevýhodách, včetně ukázek, jaký typ záznamu jednotlivé techniky umožňovaly - obrázek, značku, symbol nebo písmeno.

 2. Tužka vs. papír
  Cílem tohoto zastavení je naučit návštěvníka správně používat konkrétní typ tužky (určený tvrdostí a ostrostí) tak, aby dosahoval co nejlepších efektů a následně zjistil, že když použije nevhodný typ, není to chybou tužky, ale na vině je on sám.

  Tajemství
  Na obrázcích budou kvalitně a nekvalitně vytvořené úkoly s naznačením, kdy byl použit nevhodný výrobek. Otázky a úkoly budou nastaveny tak, aby motivovaly návštěvníky si tato správná řešení a chyby vyzkoušet. "Se špatným nástrojem a špatnou technikou cíle nedosáhneš ať se snažíš, jak se snažíš."

 3. Interakce tužka, guma a papír
  Seznámení s možnostmi oprav a přepisu záznamu, vývoj materiálů vhodných pro tuto činnost – od chlebové střídy přes pryž až po nové materiály.

  Tajemství
  Příběh o objevu gumy, jako vhodného materiálu pro odstraňování záznamu. V roce 1770 si slavný vědec Sir Joseph Priestley (objevitel kyslíku) poznamenal následující věty: "Viděl jsem látku skvěle upravenou pro stírání značek napsaných černou tužkou z papíru". Evropané gumovali poznámky tužkou za pomoci malé kostičky gumy - látky, kterou jistý Condamine přivezl do Evropy z Jižní Ameriky. Nazývali svou gumu "peaux de negres". Nicméně s gumou nebylo jednoduché pracovat, protože se snadno kazila stejně jako potraviny a guma zahnívala. Anglický inženýr Edward Naime je označován jako první tvůrce gumovací gumy. Před gumou se na mazání záznamů tužkou používala střída chleba. Naime tvrdil, že zcela náhodou sebral místo kousku chleba gumu a tak objevil její možnosti. Přišel na to, že může tento nástroj na mazání záznamů – gumování může prodávat. Ukázky správné a špatné metody "gumování". Zastavení bude nastaveno tak, aby motivovalo návštěvníky si správná řešení i chyby vyzkoušet. Návštěvník tak zjistí, že "se špatným nástrojem a špatnou technikou cíle nedosáhne ať se snaží, jak se snaží."

 4. Ořezávání tužek
  Křehkost tuhy vyžadovala ochranný obal (dřevo, mechanická tužka). U klasické tužky pak bylo nutné obal ořezávat a tuhu ostřit. Úhel ostří i sklon nástroje v ořezávátku musel být takový, aby dostatečně kvalitně odkrajoval oba odlišné materiály - dřevěný obal i tuhu.

  Tajemství
  Ukázky vývoje ukládání tuh do dřevěných obalů. Průlom v technologii tužek nastal, když v roce 1795 francouzský chemik Nicolas Conte vyvinul a patentoval proces výroby tužek. Použil směs jílu a tuhy, která byla nejprve vypálena a potom zasazena do dřevěného pláště. Tužka byla válcovitá s drážkou. Čtvercovitá tuha byla přilepena do drážky a tenkým proužkem dřeva byl zaplněn zbytek drážky.

  Ukázky vývoje ukládání tuh do dřevěných obalů. Průlom v technologii tužek nastal, když v roce 1795 francouzský chemik Nicolas Conte vyvinul a patentoval proces výroby tužek. Použil směs jílu a tuhy, která byla nejprve vypálena a potom zasazena do dřevěného pláště. Tužka byla válcovitá s drážkou. Čtvercovitá tuha byla přilepena do drážky a tenkým proužkem dřeva byl zaplněn zbytek drážky.

  Vývoj strouhání a ořezávání, historka objevu ořezávátka, ukázky různých dřevin používaných jako dřevěné součásti tužek, naznačení, že odlišná kombinace materiálů jako jsou dřevo a tuha vyžadují odlišné úhly řezu (hledání kompromisu při ořezávání tužek).

 5. Další typy tuh a doplňky
  Pastelky, inkoustová tužka, tužky na jiné povrchy - tesařská a zednická tužka

  Tajemství
  Historie vývoje "inkoustových tužek". Proč vznikla a k čemu se používala. Historické obrázky technologie výroby barevných tuh. Typy barviv - přírodní, chemická a minerální barviva. Speciální grafické nástroje.

 6. Další techniky používající grafit
  Obrysová technika - reliéfování (převod 3D tvaru do 2D roviny, obkreslení reliéfu mince), grafitový prach používaný v daktyloskopii.
 7. Slavní lidé a tužka
  Slavní lidé, kteří popularizovali tužku - Steinbeck, Hemingway, Leonardo da Vinci, čeští spisovatelé a kreslíři upřednostňující práci s tužkou apod.
 8. Firemní část expozice
  Historie vynálezectví - Josef, Alois, Karel a František Hardtmuthové, žlutá tužka - KOH-I-NOOR, značení tužek – tvrdosti a odstíny černé.
 9. Příklady konkurenční výhody psacích potřeb značky KOH-I-NOOR HARDTMUTH
  Dle podkladů získaných od pracovníků firmy vybrat vlastnosti, ve kterých firemní výrobky dosahují oproti konkurenci jedinečných výsledků. Cílem zastavení je umožnit zákazníkovi přesvědčit se na základě vlastního provedení testů, že jde o špičkové a bezkonkurenční produkty. To je přesvědčí o setrvání u značky KOH-I-NOOR HARDTMUTH nebo o změně oblíbeného produktu ve prospěch firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH.