Pro obce a další zájemce o transformaci své Unikátní místní atraktivity do Zážitkové turistiky, případně o vybudování Návštěvnického centra

Pokud Vás projekt Návštěvnických center a provozování Zážitkové turistiky jako možnost podpory tvorby pracovních míst a rozvoje podnikání zaujal a ve Vaší obci máte zajímavou místní atraktivitu (tradici, událost či objekt), na které chcete založit propagaci své obce nebo místa, kontaktujte, prosím, občanské sdružení Spolek přátel tradic na:
Spolek přátel tradic o.s.
Dobrovodská 614/64
370 06 České Budějovice
WWW.AHSCB.NET


 

Ing. Radek Novotný, PhD. (místopředseda Spolku)
e-mail: novotny@ahscb.net; tel: +420 604 207 821

Ing. Ivo Moravec (předseda Spolku)
e-mail: moravec@ahscb.net; tel: +420 604 702 496

Mgr. Radka Folbergerová (výkonná ředitelka Spolku)
e-mail: folbergerova@ahscb.net; tel: +420 732 233 988