Reference

Úplný začátek nastal v roce 2001, kdy Centrum pro komunitní práci - jižní Čechy (dále jen CpKp - jižní Čechy) zpracovalo projekt "Šumava jako přírodně kulturní oblast se zaměřením na trvale udržitelný turismus“, ve kterém se analyzovaly a hledaly vhodné podnikatelské a zaměstnanecké aktivity pro obyvatele NP a přilehlé CHKO Šumava. Tento projekt byl financován z prostředků Jihočeského a Plzeňského kraje. Toto byl základ pro vznik myšlenky a vybudování sítě Návštěvnických center.

Tento projekt vyústil v sérii projektů na vybudování Návštěvnických center. Část z nich získala na svoji realizaci finanční podporu ze Strukturálních fondů EU (SROP, Interreg IIIA

Poté se Radek Novotný a Ivo Moravec jako externí pracovníci CpkP - jižní Čechy orientovali na výzkum v oblasti Zážitkové turistiky, kdy realizovali následující projekty:

Své cíle se Spolek snaží naplňovat i formou vzdělávání v zážitkové turistice. Spolek spolupracuje na projektu Hospodářské komory hl. m. Prahy „Vzdělávání v zážitkové turistice v oblasti technických památek v Praze“, který je spolufinancován z SF EU - JPD3.