OPRAVA SOFTWARE

Na této stránce najdete novou verzi Software. Bohužel jsme objevili softwarovou chybu ve vzorci, kdy se při vyšším počtu zaměstnanců navyšovaly personální náklady. Proto vyzýváme ty, kteří si v loňském roce (2007) stáhli tento software, aby tak učinili znovu.

Za tuto chybu se všem omlouváme.

K čemu slouží Software - Návod (metodický postup) na vyhledávání a pro výběr vhodnosti unikátní místní atraktivity pro transformaci na produkty venkovské zážitkové turistiky?

Software je koncipovaný jako metodický postup, který uživatele naučí přemýšlet o své atraktivitě z hlediska zážitkové turistiky novým, efektivním způsobem.

V možnostech ani záměrech výzkumného projektu nebylo vytvořit software, který by byl schopen „na dálku“, podle strohých instrukcí, vymyslet pro zájemce - na jejich místní atraktivitu - balíček produktů cestovního ruchu a předat mu je k realizaci. Tento program uživateli naznačí směry, kterými může při tvorbě produktů postupovat a poukáže na ty odborné informace, které bude třeba doplnit, popř. s jakými odborníky se spojit, aby byl produkt úspěšně vytvořen.

U každého okruhu otázek má uživatel k dispozici nápovědu, která je pro lepší orientaci doplněna konkrétními příklady. Pokud nebude uživatel softwaru schopen na některé otázky v daném čase odpovědět, je třeba se znovu detailně zamyslet nad možnostmi plánované atraktity a k počítačovému programu se vrátit později. Pokud ani potom nebude možné uspokojivě odpovědět na zadané otázky, tento software uživateli ušetří peníze tím, že dopředu vyloučí jeho vybranou atraktivitu jako nevhodnou pro využití v zážitkové turistice či pro efektivní zpoplatnění.

Pro snažší práci s tímto softwarem, jakožto i zpětné vazby a správnosti našeho přístupu, jsme vytvořili případové studie, tj. deset konkrétních pilotních projektů transformace nových i potenciálních UMA na jejich využití v cestovním ruchu. Z těchto studií pak mohou budoucí uživatelé softwaru získávat inspiraci pro vlastní transformaci libovolné místní atraktivity. Proto bylo záměrem zmapovat co nejvíce typů atraktivit. Každá z případových studií obsahuje návrh pilotního produktu pro zážitkovou turistiku, zpracovanou ekonomickou analýzu a propagační kampaň. Vše je součástí součástí přílohy softwaru na CD. K výpočtu nákladů a příjmů všech navrhovaných produktů se již využíval i nově vyvinutý software.

Titulní stránka CD

Titulní stránka CD se softwarem.

Jako pilotní (ukázkové) projekty, jak by se daly transformovat unikátní místní atraktivity do balíčku produktů zážitkové turistiky tak, aby byly ekonomicky udržitelné, jsme s kolegy z Centra pro komunitní práci a TIMA Liberec zpracovali následující atraktivity:

  • Návštěvnické centrum využívající událost bitvy u Třebele z roku 1647
  • Návštěvnické centrum dýmek a tabáku, využívající tradici zaniklé výroby fajek "kasovek" v Kasejovicích
  • NC hornictví jako organizační centrum česko-bavorského geoparku GeoLoci
  • NC houbařství jako nabídka dovolené pro vášnivé houbaře
  • NC kamenictví jako marketingovou podporu provozu kamenické dílny v obci Nečtiny
  • Návštěvnické centrum konzervace místních plodů, jako součást "Stezek chuti" v okolí kopce Krasíkov u obcí Olbramov a Lestkov. Cílem bylo nabídnout jednoduché pracovní činnosti místní lidem a využít k tomu zaniklé zahrady v pohraničí
  • Muzeum a NC Strážovské krajky presentující tradici krajkářství ve městě Strážov
  • Interaktivní expozice Poněšiské palírny s koštovnou - obdoba kanadského economuzea na podporu prodeje.
  • NC komunikace (signalizace) na rozhledně Černá Studnice v Jizerských horách jako podpora návštěvnosti
  • Železniční muzeum s restaurací pro podporu provozu zubačkové jizerskohorsko-krkonošské železniční tratě.

Software i přílohy (v zazipované podobě) je možné si stáhnout zdarma. Zároveň je možné si stáhnout booklet s návodem na obsluhu software (nápověda je i součástí software).

Software UMA
Pilotní projekty UMA
Obal s návodem na obsluhu software