Aktuality

Právě jsme ve spolupráci s Strojní fakultou Technické univerzity v Liberci vyvinuli nový metodický software použitelný při hledání způsobu, jak transformovat kulturní a historické dědictví sbírky místního muzea do multimediální prezentace. Metodický software formou vhodně volených otázek a interaktivní nápovědy uživateli nabídne různé úhly pohledu, jak se může na vlastní klasickou expozici dívat a jaké různé doplňující inormace by mohl o prezentovaném tématu (exponátu) návštěvníkovi nabídnout.. Zde je "Metodický Software " je volně ke stažení.

--------------------------------------------------

Archiv

Vytvořili jsme software, který Vám umožní ohodnotit vaši "Unikátní místní atraktivitu", zda je vhodná pro využití v Zážitkové turistice. Zde je "Software UMA" je volně ke stažení

--------------------------------------------------

Úvod

Vážení přátelé,
právě jste si otevřeli webové stránky občanského sdružení Spolek přátel tradic (dále jen Spolek).
Posláním Spolku je propagovat kulturní a historické dědictví a tradice, dále pak šířit, propagovat a hájit principy chodu interaktivních expozic Návštěvnických Center (dále jen „NC“), které přibližují návštěvníkům podstatu tradičních přístupů a technologií požívaných našimi předky, včetně vědecko-populárního vysvětlení podstaty problému historické zkušenosti.

Tyto své cíle Spolek naplňuje s využitím principů Zážitkové turistiky (Experienced Tourism) a ruku v ruce i s principy Šetrné turistiky (Sustainable Tourism).


 

Ing. Radek Novotný, PhD. (místopředseda Spolku)

RNovotny


 

Ing. Ivo Moravec (předseda Spolku)

IMoravec


 

Mgr. Radka Folbergerová (výkonná ředitelka Spolku)

RNovotny